Disclaimer

 
Door onze websites te bezoeken of de op/via Wouters Participatie websites aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen van deze disclaimer.
 
Aansprakelijkheid
De informatie op onze websites is met zeer grote zorg opgesteld. Echter kunnen we niet garanderen dat alle op of via onze websites aangeboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wouters Participatie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop verstrekte informatie.
 
Wouters Participatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Wouters Participatie zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Wouters Participatie.
 
Wouters Participatie stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. We willen u erop wijzen dat Wouters Participatie niet aansprakelijkheid is voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
 
Toepasselijk recht
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan de website is het Nederlands recht van toepassing. Aan de website gerelateerde geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 
Wijzigingen
Wouters Participatie behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment, naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving de inhoud van haar website en van deze disclaimer te wijzigen.

Afdrukken E-mailadres

Social media

FacebookTwitterLinkedIn