Privacy beleid

 
Deze website wordt beheerd door Wouters Participatie. Voorop staat dat Wouters Participatie zich houdt aan de wetten en regels van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wouters Participatie vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar relaties en van bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Vandaar dit Privacy beleid, waarmee u door het bezoek van onze website uitdrukkelijk akkoord gaat.
 
Persoonlijke gegevens

Als u zich inschrijft, vraagt Wouters Participatie gegevens zoals uw naam en contactgegevens. Deze informatie is nodig om u op de hoogte te kunnen houden van relevante vacatures en ontwikkelingen. We doen dit alleen als u aangeeft dat u hier prijs op stelt. Als u een contactformulier invult en/of een cv aanlevert, geeft u daarmee expliciet toestemming aan Wouters Participatie om uw persoonlijke gegevens aan een opdrachtgever ter beschikking te stellen, totdat u aangeeft dit niet meer te willen. Vanzelfsprekend is elke opdrachtgever aan wie we uw gegevens verstrekken, gehouden om uw privacy te respecteren. Wouters Participatie doet alles wat redelijkerwijs binnen haar macht ligt om uw persoonsgegevens goed te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit middels fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de gegevens. Indien gegevens worden verstrekt aan derden, is Wouters Participatie met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Afdrukken E-mailadres

Social media

FacebookTwitterLinkedIn